انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه
آدرس:
کیلومتر 45 جاده خاوران - شهرک صنعتی عباس آباد - بلوار ابن سینا - خیابان 11 - خیابان 5 - خیابان 5/2 - شمار 798
تهران
تلفن:
36423901
نمابر:
داخلی 4
موبایل:
09128111892
ارسال ایمیل
اختیاری

حامیان مالی انجمن دایکست ایران