انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه
آدرس:
جاده مخصوص کرج- کیلومتر 20 - خ بهار3(دنیای فلز)- پلاک 5
تهران
تلفن:
44986137
نمابر:
44981163
موبایل:
09121255631
ارسال ایمیل
اختیاری

حامیان مالی انجمن دایکست ایران