انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه
آدرس:
جاده خاوران شهرک صنعتی عباس آباد- خ یکم - خلیج فارس نبش دهخدا
تهران
تلفن:
36425341-5
نمابر:
36425340
موبایل:
09121246052
ارسال ایمیل
اختیاری

حامیان مالی انجمن دایکست ایران