انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه
آدرس:
کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - خ نخ زرین - پ12
تهران
تلفن:
44564248-54
نمابر:
44532945
موبایل:
09126594017
ارسال ایمیل
اختیاری

حامیان مالی انجمن دایکست ایران