انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه
آدرس:
بلوار سردار شهید حسینی همدانی (بلوار فرودگاه) - جنب پمپ بنزین بوعلی - شرکت کنترل گاز اکباتان

همدان
تلفن:
0813-2545400
نمابر:
081-32545406
موبایل:
09181114300
ارسال ایمیل
اختیاری

حامیان مالی انجمن دایکست ایران