درباره ما

درباره ما
شواهدی وجود دارند که نشان می دهند صنعت دایکست، به فاصله نه چندان زیادی از کشورهای پیشگام جهان، در ایران هم جوانه زد. البته سرعت رشد این دو با هم قابل مقایسه نیست، ولی تلاش صنعت گران، در کنار تحولات اجتماعی و اقتصادی سال های پیش از انقلاب، زمان جنگ و پس از جنگ تحمیلی، رشد صنعت خودرو و لوازم خانگی، همزمان با اتفاقات منطقه، از جمله فروپاشی نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی، منجر به رشد نسبتا سریع صنعت دایکست ایران در 30 سال اخیر شد. رشد، همواره با خود الزامات جدیدی را به همراه می آورد. فعالیت های جزیره ای و ناهماهنگ به جایی رسید که دست اندرکاران این صنعت را قانع کرد تا برای جلوگیری از زیان، دست یابی به رشد کمی و کیفی و بلندتر کردن صدایشان در مجامع داخلی و خارجی باید هماهنگی و اتحاد داشته باشند.
روز 14 اسفند 89، جمعی از دایکست کاران در محل سندیکای آلومینیوم گرد هم آمدند و نخستین گام را برای ایجاد همدلی و اتحاد، در قالب انجمن دایکست ایران برداشتند.
این انجمن اکنون با نام "انجمن صنفی، کارفرمایی ریخته گری تحت فشار" به شماره 45721 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده و در راستای دست یابی به چشم انداز تعریف شده، ماموریت خود را تعیین نموده و تلاش می شود تا با همدلی و تلاش مستمر به اهداف خود دست یافته، به سهم خود میراثی ارزشمند برای فرزندان این آب و خاک بر جای بگذارد.
خلاصه ای از فعالیت های صورت گرفته توسط این انجمن در بخش فعالیت ها آمده است.
ماموریت انجمن صنفی کارفرمایی ریخته گری تحت فشار ایران
 
ماموریت انجمن صنفی-کارفرکایی ریخته گری تحت فشار ایران، کمک به رشد کمی و کیفی صنعت دایکست ایران در راستای دست یابی به چشم انداز این انجمن می باشد. در این راه فعالیت های زیر در دستور کار این انجمن قرار دارند:
 1. کمک به آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت دایکست از طریق برگزاری دوره های آموزشی بر اساس اعلام نیاز واحدها و یا پیشنهاد دوره های آموزشی با توجه به چشم انداز انجمن؛
 2. استفاده از نظرات دست اندرکاران صنعت و نخبگان، ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی به منظور بحث و تبادل نظر و استفاده از نظرات ایشان با هدف تحلیل SWOT و پیش بینی آینده به منظور جهت دهی به صنایع و نیز رشد دانش و آگاهی دست اندرکاران این صنعت؛
 3. ارتباط با ادارات و مراکز دولتی، قانونگذاری و حاکمیتی و تلاش در جهت اعمال نفوذ و اثر گذاری در تدوین قوانین و آیین نامه ها با هدف تامین منافع و خواسته های منطقی و معقول صنف ریخته گری تحت فشار؛
 4. ارتباط و تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مصاحبه با رسانه های دیداری و شنیداری، اطلاع رسانی از طریق شبکه های مجازی و ... به منظور شناساندن این صنعت به جوانان و علاقه مند ساختن نیروهای کارامد به حضور و ادامه فعالیت در این صنعت؛
 5. ایجاد زیرساخت های لازم برای برقراری ارتباط موثر بین اعضا به منظور ایجاد همدلی و اتفاق نظر و وحدت رویه در جهت حفظ منافع معقول و منطقی ایشان؛
 6. برگزاری سمینارهای داخلی و بین المللی؛
 7. تعامل سازنده با انجمن ها و سازمان های مردم نهاد ذیربط، نظیر سندیکای آلومینیوم، سندیکای ریخته گری، انجکم قالب سازان و همکاری در فعالیت های مشترک؛
 8. کمک به رشد تفکر توسعه پایدار و رعایت اصول مدیریت، نظیر پیاده سازی و اجرای کامل سیستم های مدیریت کیفیت و اصول حفاظت از محیط زیست و سلامت نیروی انسانی؛
 9. کمک به رشد تفکر توسعه پایدار با تلاش در جهت ایجاد و تثبیت تفکر برد-برد بین تامین کننده/ارایه دهنده خدمات، تولید کننده و مصرف کننده؛
 10. چاپ، نشر و حمایت از چاپ و نشر کتاب ها، مجلات و مطالب علمی، فنی، اقتصادی، مدیریتی و ... که به نحوی با این صنعت ارتباط دارند؛
 11. گردآوری اطلاعات و آمار صنایع ریخته گری تحت فشار و صنایع مرتبط و مستندسازی آنها به منظور کمک به نظام بخشیدن به این صنعت در کشور و تسهیل تبادل اطلاعات؛
چشم انداز انجمن صنفی کارفرمایی ریخته گری تحت فشار ایران
 
کمک به رشد کمی و کیفی و توسعه پایدار صنعت ریخته گری تحت فشار (High Pressure Die Casting) ایران و تلاش در جهت ارتقای آن، تا آنجاکه قابلیت اتصال به شبکه بین المللی تامین قطعات دایکستی و تامین نیاز مصرف کنندگان مطرح جهان - نظیر خودروسازان شناخته شده اروپایی - برای صنعت ریخته گری تحت فشار ایران وجود داشته باشد.
 
 
 

 

Image