انجمن دایکست ایران

حامی صنعت دایکست ایران

با گسترش تکنولوژی ….

اصول اولیه موفقیت کارگروهی بر پایه…

جهت پیشبرد اهداف….

توانمندیها

برای توسعه صنعت دایکست همیشه در تلاش هستیم

همواره تلاش کرده ایم تا با تکیه بر توانایی جمعی و با بهره از دانش و تخصص اعضا انجمن فعالیتهایی در راستای گسترش و بهبود صنعت دایکست ایران داشته باشیم

ده سال در کنار هم

در باره انجمن

رهیافت انجمن

انجمن کارفرمایی ریخته‌گری تحت فشار ایران، (دایکست)، در سال 1391 و با همت جمعی از تولیدکنندگان و کارشناسان این صنف راه‌اندازی شد.

تلاشهای بسیاری از …

خط مشی انجمن دایکست ایران

اصول و اهداف کلی انجمن در سطوح زیر تعریف می شود

خلاقیت جز اصلی…

برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی….

برنامه ریزی فروش

برنامه ریزی فروش….

چشم انداز

ما به آینده امیدواریم و برای آن برنامه داریم

برنامه های آینده

برای آینده ای روشنتر در نظر داریم تا با ….

برنامه ریزی شرط توسعه

برنامه های کلی انجمن بر اساس …

همراهان

اعضای هیات رئیسه انجمن

رئیس هیات مدیره

m.ayati@idca2011.com

عضو هیات مدیره

a.tasbihgoo@idca2011.com

نایب رئیس هیات مدیره

s.markarian@idca2011.com

عضو هیات مدیره

s.fathi@idca2011.com

عضو هیات مدیره

h.eshaghi@idca2011.com

عضو هیات مدیره

p.hoseini@idca2011.com

دانش نامه

مقاله تخصصی در مورد…

Contact Us


Please verify.
Validation complete :)
Validation failed :(
 
Thank you! 👍 Your message was sent successfully! We will get back to you shortly.